Україна, м. Київ

вул.I.Франко 25/40, оф. 2

+38(044) 592-05-75

+38(050) 405-03-47

Система освіти в Україні


Система освіти забезпечує гарну якість і добре розвинена.
Однією з найбільш важливих завдань для центральних і місцевих органів влади дати рівні можливості в отриманні високоякісної освіти для всіх громадян України. У галузі освіти і виховання беруть участь 7% українських фахівців, які навчають 11000000 студентів (22% населення).
Існує 18400 установ для дошкільної підготовки. Відповідно до Конституції середні школи займають центральне місце в системі, і є безкоштовними і цілком доступними. 7000000 студентів відвідують 21 900 шкіл. Приватний сектор в системі середньої освіти є незначним. Всього налічується 200 приватних шкіл (1% від усієї суми студентів).

Перехід із середньої школи 10 (11) до 12-рівневої системи, у відповідності з європейськими стандартами, які зараз існують. Крім того, немає ніякої різниці між українським (пострадянським) середньою освітою та стандартами середньої школи в інших європейських країнах.
Ви можете отримати професійну освіту в 1003 технічних навчальних закладів на базі неповної середньої освіти та повної середньої освіти. В українській системі освіти коледж (технікум) відноситься до нижньої частини вищої освіти.

Вища освіта

Маючи більш ніж 1 млн. студентів, вищі навчальні заклади в Україні утворюють систему, яка вважається однією з найбільших у світі. В Україні Ви можете отримати вищу освіту в університетах (академіях, інститутах), акредитованих 3-4-го рівня. Після 4 років навчання можна отримати ступінь бакалавра, 5 років фахівця, п'ять з половиною чи 6 років ступінь магістра. Серед перерахованих ступенів фахівець є найпопулярнішим.
Ви стаєте студентом університету за результатами вступних іспитів у липні серпні. Початок навчального року з 1 вересня, триває до кінця липня і складається з двох семестрів. Всі студенти йдуть на канікули між двома семестрами: перший семестр (вересень - січень) і другий (лютий - червень). Літні канікули тривають протягом двох місяців. В кінці кожного семестру студент має 3 або 5 іспитів і 3 або 5 тестів. Успішне проходження іспитів і заліків гарантує можливість переходу на наступний семестр. Студенти відвідують заняття щодня, крім вихідних днів. Вони відвідують лекції, семінари, працюють з матеріалами в бібліотеках та ресурсних центрах.
Курси вищої освіти включає в себе стажування, на яких студенти мають можливість отримати досвід. Пріоритетом держави є отримання кваліфікації. У разі успішного закінчення студенти одержують диплом, незалежно від того, до якої форми власності він відноситься. Студент також отримує додаток до диплома зі списком пройдених предметів і з відмітками по кожному з них. Хоча держава гарантує відповідність стандартам кваліфікації, роботодавець враховує те, наскільки авторитетним є університет. Сьогодні ви можете отримати освіту в 313 університетах, академіях та інститутах України 3-4-го рівня акредитації. Серед них 220 державних установ, 93 недержавних. У 54, 9% державних університетах студенти отримують безкоштовну освіту.

Медичні ВНЗ України