Україна, м. Київ

вул.I.Франко 25/40, оф. 2

+38(044) 592-05-75

+38(050) 405-03-47

 Клінічна ординатура та стажування

Для іноземних громадян

Іноземні громадяни можуть за дозволом Міністерства охорони здоров'я України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти і отримання кваліфікації спеціаліста "лікар".
       Іноземні громадяни навчаються в клінічній ординатурі в університеті на підставі контрактів, що укладаються із університетом юридичними або фізичними особами і передбачають повне відшкодування витрат вищого закладу освіти за підготовку клінічного ординатора.
Приймання документів для вступу до клінічної ординатури   проводиться університетом щороку з 25 травня до 25 червня.
       Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 N 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" вартість навчання в клінічній ординатурі (як і при стажуванні) іноземних громадян повинна складати в еквіваленті 2500-3500 доларів США за рік навчання (у національній валюті) в залежності від спеціальності та місцевих умов.

Наукові спеціальності

1. Акушерство i гiнекологiя
2. Анестезiологiя
3. Дерматовенерологiя
4. Загальна практика-сiмейна медицина
5. Гастроентерологiя
6. Iнфекцiйнi хвороби
7. Кардiологiя
8. Клiнiчна iмунологiя
9. Комбустiологiя
10. Медицина невiдкладних станiв
11. Мiкробiологiя та вiрусологiя
12. Дитяча хiрургiя
13. Дитячi iнфекцiйнi хвороби
14. Ендокринологiя
15. Неврологiя
16. Нейрохiрургiя
17. Нефрологiя
18. Онкологiя
19. Ортопедiя i травматологiя
20. Оториноларингологiя
21. Офтальмологiя
22. Педiатрiя
23. Променева терапiя
24. Психiатрiя
25. Радiологiя
26. Ревматологiя
27. Рентгенологія
28. Судинна хiрургiя
29. Судово-медична експертиза
30. Терапiя
31. Урологiя
32. Фтизiатрiя
33. Хiрургiя

Молоді лікарі можуть пройти стажування за кордоном:

Стажування для лікарів в Республіці Мальдіви