Україна, м. Київ

вул.I.Франко 25/40, оф. 2

+38(044) 592-05-75

+38(050) 405-03-47

Супроводження отримання ліцензії на здійснення медичної практики.

Наша допомога в цій сфері передбачає:

-  Консультування стосовно законодавчого регулювання здійснення медичної практики в Україні та процедури отримання ліцензії;
-  Передліцензійна експертиза внутрішніх документів щодо відповідності діючому законодавству України та виправлення допущених помилок;
-  Супроводження при здійсненні процедури, за замовленням.

Для отримання ліцензії на медичну практику необхідні наступні документи:

 

  • Заява встановленого зразка.
  • Засвідчена в установленому порядку (нотаріально або органом, який видав) копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики.
  • Відомості про:
  • стан матеріально-технічної бази (оригінал) суб'єкта господарської діяльності;
  • наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для здійснення господарської діяльності з медичної практики ;
  • наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.
  • Сертифікат про отримання керівником закладу охорони здоров'я спеціальності «організація і управління охороною здоров'я»

Термін отримання ліцензії складає до 30 днів.
Вартість юридичного супроводження складає від 6 000 грн.

Отримати більш детальну інформацію Ви можете за наступними контактами:

Тел: (067) 121-16-94
Тел: (044) 592-05-75

info@medicalcouncilukraine.org