Україна, м. Київ

вул.I.Франко 25/40, оф. 2

+38(044) 592-05-75

+38(050) 405-03-47

Іспит STEP (ECFMG)

 

 

Як підготуватися до іспиту STEP (ECFMG)?

 

Департамент освіти при Українській медичній раді надає можливість пройти спеціалізований курс підготовки до іспитів STEP - Комісія з питань освіти випускників іноземних медичних навчальних закладів (ECFMG).

Навчальний курс складається з 24 занять (індивідуально) за темами основних теоретичних питань медицини:

 

1. Соціальна медицина та загальна гігієна

2. Гематологія та патології лімфатичної системи

3. Патології центральної і периферичної нервової системи

4. Патології шкіри та суміжної сполучної тканини

5. Захворювання опорно-рухової системи

6. Захворювання дихальної системи

7. Захворювання серцево-судинної системи

8. Захворювання шлунково-кишкової системи

9. Захворювання нирок / сечовидільної системи

10. Захворювання репродуктивної системи

11. Захворювання ендокринної системи

12. Патології імунної системи

13. Акушерство і гінекологія

14. Загальна хірургія та пластична хірургія

15. ЛОР-захворювання

16. Ревматологічні захворювання

17. Психіатричні патології

18. Охорона здоров'я та сімейна медицина

19. Профілактична медицина

20. Педіатрія

21. Ортопедія і травматологія

22. Інфекційні захворювання

23. Внутрішні хвороби

24. Діагностика та обстеження методом візуалізації

Даний курс підготовки є основним теоретичним курсом для підготовки лікарів як до іспиту USMLE STEP 1, так і до іспиту на оцінку клінічних знань лікаря STEP 2 CK.

Курс підготовки при департаменті освіти також надає додаткові навчальні матеріали для іспиту STEP 2 CK і дає можливість тренуватися, використовуючи спеціальні навчальні програми для індивідуальної підготовки лікарів, які містять основні практичні питання на оволодіння фундаментальними клінічними навичками, необхідними для безпечної та ефективної медичної допомоги пацієнтам.

 

Як подати заявку на наш курс підготовки?

 

Щоб подати заявку на підготовку до іспитів STEP, будь ласка,  звертайтесь безпосередньо до Української Медичної Ради:

Телефон: +38044 592-05-75

 

або ж за електронною поштою: education@medicalcouncilukraine.org

 

Що таке ECFMG?

 

Комісія з питань освіти випускників іноземних медичних навчальних закладів (ECFMG) оцінює готовність випускників медичних закладів світу вступити на програми резидентури або ж стипендіальні програми в Сполучених Штатах Америки, які акредитовані Радою з питань акредитації вищої медичної освіти (ACGME).

Медичний ліцензійний іспит в Сполучених Штатах або USMLE є багатопрофільним професійним екзаменом, що проводиться під егідою Федерації державних медичних управлінь (FSMB) та Національної медичної екзаменаційної комісії (NBME). Перш ніж займатися медичною практикою в Сполучених Штатах Америки лікарі повинні успішно скласти цей іспит.

 

 

Що важливо пам'ятати про іспит USMLE STEP 1?

 

Іспит USMLE STEP 1

 

Іспит USMLE STEP 1 являє собою першу частину медичного ліцензійного іспиту в Сполучених Штатах Америки. Цей складний іспит для практикуючих лікарів оцінює здатність студентів-медиків чи випускників застосовувати важливі медичні наукові поняття, які мають фундаментальне значення для медичної практики.

Студенти-медики США, зазвичай складають іспит STEP 1 наприкінці другого року медичної освіти. Випускники медичних установ за кордоном повинні також складати STEP 1, якщо планують практикувати в США. Випускники медичних шкіл за кордоном повинні подати заявку через ECFMG для подальшої реєстрації.

 

• Іспит STEP 1 оцінює, наскільки кандидат розуміє і може застосовувати важливі наукові поняття, що є основою для подальшої медичної практики, з особливим наголосом на принципи та механізми, що лежать в основі здоров'я, захворювань та способів їх лікування.

 

• Іспит STEP 1 забезпечує глибокі знання не тільки наук, що надають основу для безпечної і компетентної практики медицини на даний час, але й основні наукові принципи необхідні для підтримки компетенції шляхом безперервного навчання та досліджень.

• STEP 1 містить питання множинного вибору (multiple-choice), що підготовлені екзаменаційними комісіями, викладачами, дослідниками та видатними лікарями у відповідних сферах медицини. Підбір членів комісії відбувається для забезпечення широкого представлення в межах певної академічної сфери, практики та органів ліцензування на всій території Сполучених Штатів та Канади.

 

• Тест STEP 1 призначений для оцінки основних наукових знань. Більшість питань пропонують інтерпретацію матеріалу за графіками та таблицями з метою виявлення значних та мікроскопічних патологічних і нормальних зразків, а також для вирішення проблем, шляхом застосування основних наукових принципів.

 

• Іспит STEP 1 побудований за інтегрованим планом, який утворює основний науковий зміст у відповідності до загальних принципів та окремих систем органів. Питання тесту класифікуються в залежності від того, чи зосереджені вони на поняттях і принципах, що є важливими для всіх систем органів або ж в рамках окремих систем органів.

 

Тестові питання та зміст іспиту STEP 1 можуть змінюватися. Навчання на широкій основі, що гарантує міцне загальне розуміння понять та принципів у галузі фундаментальних наук є кращою підготовкою до даного іспиту.

 

Іспит STEP 1 передбачає наступні питання медицини:

 

1. Загальні принципи

2. Кровотворна та лімфатично-ретикулярна системи

3. Центральна і периферична нервова система

4. Шкіра та суміжні сполучні тканини

5. Скелетно-м'язова система

6. Дихальна система

7. Серцево-судинна система

8. Шлунково-кишковий тракт

9. Ниркова / Сечостатева системи

10. Репродуктивна система

11. Ендокринна система

12. Імунна система

 

 

Формат питань тесту

 

Іспит STEP 1 складається із запитань з декількома варіантами (multiple-choice), де один з варіантів є правильною відповіддю на запитання. Кожне питання буде побудоване на твердженні, або ж на питанні, що включає наступні 3 або 11 варіантів відповіді; кожен із варіантів позначений буквою (наприклад: A, B, C, D, E); при цьому варіанти відповідей розташовані логічно або ж за алфавітом. Деякі варіанти відповіді можуть бути частково правильними, але тільки 1 варіант буде кращим і правильним. Частина таких питань також буде вимагати інтерпретації графіків та малюнків.

 

Стратегії відповідей на питання іспиту USMLE STEP 1

 

1. Кандидат повинен уважно прочитати кожне питання. Важливо розуміти, що просять.

2. Кандидат може зробити спробу відповісти, а потім знайти відповідь серед списку опцій.

3. Як спосіб відповіді на питання, екзаменований кандидат може уважно прочитати кожен із варіантів, виключивши при цьому ті, які явно виглядають як неправильні.

4. З решти варіантів, ви вибираєте той, який є найбільш правильним.

5. Якщо ви не впевнені щодо відповіді, буде краще відповісти навмання, так як питання без відповіді автоматично вважаються неправильними відповідями.

 

 

Що таке іспит STEP 2 CK?

 

Іспит USMLE STEP 2CK

 

Іспит STEP 2 - клінічні знання (STEP 2 CK) є початковою частиною тесту STEP 2. Цей іспит складається з питань множинного вибору (multiple-choice), що відображають академічні аспекти, аспекти клінічної практики та ліцензування на всій території Сполучених Штатів та Канади. Клінічний науковий матеріал іспиту STEP 2 CK складається з двох запропонованих напрямків:

 

• Нормальні стани та захворювання (нормальний ріст і розвиток, основні поняття та загальні принципи)

• Завдання для лікаря (превентивна медицина та здоров'я, розуміння механізмів захворювання, постановка діагнозу та лікування пацієнта).

 

Зміст тесту STEP 2 CK:

 

• Внутрішня медицина

• Акушерство та гінекологія

• Педіатрія

• Превентивна медицина

• Психіатрія

• Хірургія

• Інші сфери медицини, які мають відношення до надання допомоги під наглядом

 

Більшість питань іспиту STEP 2 CK описують клінічні ситуації і вимагають, щоб лікар виконав одну або кілька дій з наступного:

• діагностика,

• прогнозування,

• вказівка основних механізмів розвитку захворювання,

• наступні кроки у наданні медичної допомоги, включаючи превентивні заходи.

  

Нормальні стани та категорії захворювань:

 

• Нормальний ріст та розвиток, загальні принципи медичної допомоги

• Індивідуальні системи органів або типи розладів

• Порушення імунної системи

• Захворювання крові та кровотворних органів

• Психічні розлади

• Хвороби нервової системи та спеціальних відчуттів

• Серцево-судинні розлади

• Захворювання дихальної системи

• Розлади харчування та травлення

• Гінекологічні розлади

• Ниркова, сечова та чоловіча статева системи

• Порушення вагітності, родові патології та післяпологовий період

• Захворювання шкіри та підшкірної клітковини

• Хвороби скелетно-м'язової системи та сполучної тканини

• Ендокринні та метаболічні порушення

 

Завдання лікаря:

 

15% -20% Надання профілактичної медичної допомоги та медичне забезпечення

20% -35% Розуміння механізмів хвороби

25% -40% Постановка діагнозу

15% -25% Застосування принципів ведення пацієнта

 

Іспит STEP 2 CK містить максимально 355 запитань множинного вибору. Він розділений на вісім блоків по 60 хвилин кожен та проводиться в одну сесію тривалістю 9 годин. Складаючи іспит STEP 2 CK, протягом певного часу, для завершення питань у кожному блоці, кандидат може відповідати на запитання в будь-якому порядку, переглядати питання з обраним варіантом відповіді, та змінювати відповіді в межах одного блоку. Після виходу з блоку, або при закінченні відведеного часу, кандидат не може більше переглядати питання тестового завдання, або як-небудь змінити надані відповіді на запитання блоку.

 

 

Що таке іспит STEP 2 CS?

 

Іспит USMLE STEP 2 CS

 

Іспит STEP 2 - клінічні навички (STEP 2 CS). Ця частина іспиту має оцінити, наскільки ви можете продемонструвати фундаментальні клінічні навички, необхідні для безпечного та ефективного догляду за пацієнтами в умовах спостереження.

 

Існує 3 складових в іспиті STEP 2 CS:

 

1. Комплексна клінічна бесіда з пацієнтом (ICE)

• Збір даних - інформації про пацієнта, що отримується шляхом анамнезу, загального обстеження пацієнта

• Документація - заповнення записів про пацієнта, з коротким описом результатів бесіди з пацієнтом, включаючи діагностичне враження та первинне обстеження пацієнта

 

2. Навички міжособистісного спілкування (CIS)

• навички задавати питання

• навички обмінюватись інформацією

• професійна поведінка та взаєморозуміння з пацієнтом

 

3. Професійне володіння розмовною англійською (SEP)

 

• Чіткість спілкування на розмовною англійською мовою в контексті бесіди між лікарем та пацієнтом

 

Іспит STEP 2 CS має справу зі стандартизованими пацієнтами, тобто людьми, які пройшли підготовку для зображення реальних пацієнтів при обстеженні лікарем. Ви зобов'язані встановити контакт з пацієнтами, отримати відповідні відомості анамнезу від них, виконати певний медичний огляд, відповісти на запитання пацієнта та надати консультації при необхідності. Після кожної бесіди з пацієнтом, ви будете записувати відповідні дані анамнезу та результати загального обстеження пацієнта, перерахувавши, при цьому, ваші діагностичні враження, та намічати плани для подальшої оцінки стану пацієнта, при необхідності. Клінічні випадки пацієнтів охоплюють загальні та надзвичайні ситуації, з якими лікар може зіштовхнутися в щоденній медичній практиці при клініках, кабінетах лікарів, відділеннях невідкладної медичної допомоги, в стаціонарах лікарень у Сполучених Штатах Америки.

 

Тривалість і формат запитань тесту

 

Іспит STEP 2 CS - містить 12 випадків з пацієнтом. У Вас буде 15 хвилин на бесіду з кожним пацієнтом і 10 хвилин для написання висновку для кожного пацієнта. Якщо ви не використовуєте всі 15 хвилин для розмови з пацієнтом, залишок часу буде додано до того часу, за який ви повинні написати висновок для пацієнта. Сесія тестування триває приблизно 8 годин. Клінічні випадки в іспиті STEP 2 CS повинні проходитися лікарем в установленому порядку. Після виходу з клінічного випадку або сесії, або коли завершується відведений час, ви більше не зможете переглянути завдання тесту або клінічні випадки, внести зміни до відповідей, або ж збирати додаткову інформацію.

 

 

Що таке іспит STEP 3?

 

Іспит USMLE STEP 3

 

Цей іспит приймається виключно у США після підготовки в резидентурі цієї країни.

Іспит STEP 3 складається з декількох запитань multiple-choice та комп'ютерних модельованих симуляцій для оцінки застосування медичних знань на практиці студентом або випускником і розуміння біомедичних та клінічних розділів медицини при лікуванні пацієнтів в неконтрольованих умовах. Результати цього іспиту показують вміння самостійно забезпечувати відповідні стандарти лікування для своїх пацієнтів. Іспит STEP 3 є останнім з серії ліцензійних іспитів USMLE.

 

Іспит STEP 3 складається з 3 організованих напрямків:

 

• Нормальні умови та категорії захворювань (нормальний ріст та розвиток, основні поняття та загальні принципи)

• Клінічні бесіди з пацієнтом (первинне обстеження пацієнта, тривала медична допомога, втручання при наданні невідкладної медичної допомоги)

• Завдання для лікарів (застосування наукових понять, формулювання діагнозу на підставі анамнезу, загального обстеження, враховуючи результати лабораторних досліджень, а також лікування пацієнта).

 

Клінічні бесіди з пацієнтом – це загальні клінічні сценарії, з якими лікарі можуть зіштовхнутися на практиці. Вони різноманітні, починаючи від проблем, які не є нагальними, і аж до безперервного лікування небезпечних для життя невідкладних ситуацій, що зустрічаються при відділеннях невідкладної медичної допомоги, клініках та в інших медичних закладах, умовах. Кожен пункт тесту, в рамках бесіди, являє собою 1 з 6 завдань для лікаря. Наприклад, первинна медична допомога передбачає збір анамнезу та виконання загального обстеження. На відміну від цього, сценарії для тривалої медичної допомоги акцентовані на ухваленні рішень лікаря, щодо прогнозу та лікування.

 

Тривалість та формат запитань тесту

 

Кандидати під час іспиту STEP 3 перевіряються в 2 форматах: питання множинного вибору (multiple-choice) та комп'ютерні модельовані симуляції (CCS) – формат тестування, який дозволяє надавати допомогу умовним пацієнтам-симулянтам.

 

Іспит STEP 3 містить близько 480 тестових питань множинного вибору, що розділені на блоки від 36 до 48 питань. У розпорядженні буде від 60 до 45 хвилин для завершення кожного з цих блоків. Тест містить близько 12 комп'ютерних модельованих симуляцій, з одним клінічним випадком в кожному блоці. У Вас буде максимум 20 або 10 хвилин, в залежності від клінічного випадку для закінчення кожного з цих блоків.

Іспит STEP 3 проводиться в 2 сесії тестування тривалістю 8 годин.

 

При виконанні комп'ютерних модельованих симуляцій іспиту STEP 3, у випадку, якщо тестований кандидат виходить з клінічного випадку або сесії, чи при закінченні відведеного часу, він вже не може переглядати тестові завдання або клінічні випадки, змінювати свої відповіді, або збирати додаткову інформацію стосовно іспиту.